Kaikki kirjoittajan Timo Saarinen artikkelit

Velkualle kalaan!

Pohjankylä

Airiston-Velkuan  kalastusalueella sijaitsevalle Pohjankylän yhtenäislupa-alueelle myydään veto- ja heittouistelulupia sekä hieman suppeammalle Pohjankylän osakaskunnan vesialueelle verkko- ja siikasiimalupia. Luvat maksetaan eri tileille ohjeen mukaan

Pohjankylän yhtenäislupa-alue

VETOUISTELU JA HEITTOUISTELU

Pohjankylän yhtenäislupa-alue (~ 5000 ha) alkaa Teersalon rannasta jatkuen aina Iniön aukolle saakka ja sitä pitkin on mahdollista kiertää Velkuanmaa. Alueen kartta Airiston-Velkuan kalastusalueen sivuilta (kartan alue pitää paikkansa, mutta tilinumero, hinnat ja jälleenmyyjätiedot eivät ole ajan tasalla, esimerkiksi Teersalon palvelukeskus Kummelissa ei enää myydä Pohjankylän lupia).

Vetouisteluluvat
— 10 euroa/päivä
— 20 euroa/viikko
— 60 euroa/kalenterivuosi
— veneessä oltava yksi luvan lunastanut kalastaja (nimi tositteessa)

Heittouisteluluvat (HUOM! Heittouisteluluvalla ei saa harjoittaa siianongintaa)
— 4 euroa/viikko — 16 euroa/kalenterivuosi
— luvat ovat henkilökohtaisia, vain 18—64-vuotiaat tarvitsevat luvan

Lunasta lupa suorittamalla maksu tilille:

Saaja
Airiston-Velkuan kalastusalue
IBAN
FI50 4350 0010 0282 88
BIC
HELSFIHH
Viesti
Nimi, osoite, venetyyppi, rekisterinumero,
lupa-alue, -aika ja -hinta

Pidä maksutosite mukanasi.

 

Pohjankylän osakaskunnan vesialue

VERKOT JA SIIKASIIMAT

Pohjankylän vesiin myydään myös verkko- ja siikasiimalupia hieman suppeammalle alueelle. Alueen kartan saat Kummelin Naantalin kaupungin palvelupisteestä sen aukioloaikoina arkisin, puhelin 040 9000 863.

Verkkoluvat
— 14 euroa/verkko
— enintään kaksi verkkoa/henkilö
— voimassa kalenterivuoden loppuun

Mökkiläisverkkolupien myynti ja lisätiedot Juha Valtonen, 040 7028 390.

Siikasiimaluvat
— 11 euroa/siikasiima
— enintään 25 koukkua

Lunasta lupa suorittamalla maksu tilille:

Saaja
Pohjankylän osakaskunta
IBAN
FI84 5012 0440 0207 79
BIC
NDEAFIHH
Viesti
Nimi, lupatyyppi, vuosi ja määrä (esimerkiksi
Etunimi Sukunimi, verkkolupa 2014, 2 kpl)

Muut kuin osakaskunnan osakkaat saavat pyydykseen kiinnitettävät lupamerkit maksutositetta vastaan Kummelin Naantalin kaupungin palvelupisteestä sen aukioloaikoina arkisin, 040 9000 863.

Osakkaat (asukkaat ja mökkiläiset) ottavat yhteyttä Juha Valtoseen,

040 7028 390.