Siianpoikasten kasvatus

Siianpoikasten verkkoallaskasvatuksen aloittaminen

Velkuan kalastusalueen siikakantoja on perinteisesti hoidettu 1-kesäisillä saaristosiian poikasilla. Poikasmateriaali on ollut pääosin Bromarvin kannan saaristosiika, joka on kasvatettu luonnonravintolammikossa Pohjois-Suomessa. Kalastusalue on katsonut tarpeelliseksi pyrkiä paikallisten kantojen hyödyntämiseen siikakantojen hoidossa ja samalla kohentaa istukkaiden laatua vähentämällä kuljetuksesta aiheutuvaa stressiä. Tavoitteen saavuttamiseksi kalastusalue on päättänyt käynnistää siianpoikasten verkkoallaskasvatuksen meressä. Poikaset kasvatetaan rehulla. Ensivaiheessa käytetään markkinoilta saatavia vastakuoriutuneita poikasia, mutta pitkällä tähtäimellä pyritään mahdollisimman paikallisten kantojen ottamiseen kasvatukseen.

Kasvatusykisikkö perustetaan sopivaan paikkaan kalastusalueella. Kalastusalue on sopinut Velkuan Pohjankylän osakaskunnan vesialueen käytöstä kasvatukseen. Siiankasvatuksessa tarvittavat altaat, ruokinta-automaat ja muu välineistö hankitaan joko käytettynä tai uutena. Myös vastakuoriutuneiden poikasten alkuvaiheen kasvatuksessa (startissa) tarvittavat pienemmät altaat ja vesitysjärjestelmän vaatimat hankinnat suoritetaan. Rakenteiden suunnittelussa, kasvatuksen käynnistämisessä ja käytännön toimien onnistumisen varmistamiseksi käytetään asiantuntija-apua.

Poikaset kasvatetaan kahdessa eri kasvatuskehikossa joiden mitat ovat 7×7 metriä ja 10×10 metriä. Kehikoiden sisälle sijuoitettuihin pienempiin tiheäsilmäisiin kasseihin tuodaan poikaset kesäkuun alussa. Poikasten kasvettua kassit vaihdetaan harvempiin noin kesä-heinäkuun vaihteessa.

Kasvatusyksikkö mitoitetaan makisimissaa 2000 kg:n vuosikasvulle, jolloin toiminta ei tarvitse ympäristölupaa. Tällä mitoituksella on mahdollisuus tuottaa vuosittain noin 100 000 kpl kesänvanhoja poikasia. Poikaset vapautetaan suoraan mereen syksyllä ja kalastusalue olettaa niiden palaavan kalastusalueelle kun ne ovat saavuttaneet sukukypsyyden.