Siian onginta

SIIANONGINTA LUVANVARAISTA

Rannoilta tapahtuva keväinen siian onginta matosyötillä yleistyy edelleen Saaristomeren alueella. Sesonki alkoi heti jäiden lähdettyä jatkuen noin kuukauden päivät.

Siikakantojen ylläpito vaatii vuosittaisia istutuksia. Vuosittain Saaristomereen istutetaan noin 500 000 kesän vanhaa siianpoikasta.

Jokamiehen oikeudella käytettävä perinteinen mato-onki soveltuu siiankalastukseen huonosti. Parhaat saaliit saadaan pohjaongella ja vapa varustetaan heittokalastukseen soveltuvalla kelalla. Kalastuslain mukaan kelaongintaa saa 18 – 64 vuotias kalastaja harjoittaa maksamalla valtion kalastuksenhoitomaksun ja sen lisäksi hankkimalla joko vesialueenomistajan luvan tai läänikohtaisen viehekalastusluvan. Läänikohtainen viehekalastuslupa mahdollistaa vain yhden vavan käytön. Mikäli siianpyytäjä harjoittaa kalastusta useammalla vavalla, täytyy taskussa olla iästä riippumatta aina vesialueen omistajan myöntämä kalastuslupa. Alle 18 vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet voivat harjoittaa siianongintaa yhdellä vavalla ja kelalla, ilman mitään kalastuslupia. Henkilöllisyystodistus iän toteamiseksi on tällöin syytä pitää mukana.

Pysäköinti ja yksityisteiden luvaton käyttö närästää usein paikallisia asukkaita ja kesämökkiläisiä varsinaista kalastusta enemmän. Asianmukaiset kalastusluvat eivät oikeuta pysäköimään autoa miten ja minne tahansa. Muiden pihapiireihin ja rannoille ei ole asiaa, eikä yksityisteiden tukkiminen kulkuvälineillä ole sallittua.

Kalastuksenhoitomaksun eli ns. valtion kalastuskortin maksaminen on jokamiehen kalavesienhoitoa, sillä osa maksuista palautuu vuosittain istukkaina veteen.

Kalastusluvista iän perusteella vapautetutkin voivat halutessaan osallistua kalavedenhoitoon lunastamalla nämä luvat vapaaehtoisesti tai osallistua suoraan siianpoikasten istutuskustannuksiin vaikkapa paikallisen osakaskunnan (ent. kalastuskunnan), kalastusalueen tai kalatalouden neuvontajärjestön kautta.

Kalastuksenvalvojilla on todennäköisesti pian asiaa...

Kalastuksenvalvojilla on todennäköisesti pian asiaa…