Kalastuslain uudistuksen ensimmäinen vaihe on tullut voimaan huhtikuun alusta 2012.

Kalastuslain uudistuksen ensimmäinen vaihe on tullut voimaan huhtikuun alusta 2012. Pääosa muuttuneista säännöksistä koskee kalastuksenvalvontaa. Samassa yhteydessä muuttuivat säännökset pyydysten merkinnöistä.

Seisovien ja kiinteiden pyydysten selvästi havaittava merkintä on nyt pakollinen.

Muutoksen tarkoituksena on parantaa veneilyturvallisuutta ja helpottaa valvontaa.

Klikkaa tästä Kalatalouden Keskusliiton esite!

Kalastuksenvalvojat tai valvojiksi aikovat – huomio!

Henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan kalastuksenvalvojakokeeseen, voivat ilmoittautua sähköpostitse tai puhelimitse:

paavo.suominen(at)ely-keskus.fi tai puh. 0400-531641

Koetilaisuuksia järjestetään erikseen päätettävinä ajankohtina, esimerkiksi aina kun vähintään 5 henkilöä on ilmoittanut kiinnostuksensa tulemaan suorittamaan kokeen.

Huom! Vanha siniselle pahville painettu valvojakortti ei ole enää voimassa!

Airiston-Velkuan kalastusalueen elikeinokalatalouden esiselvitys ja kehittämissuunnitelma (Naantali ja Turku) on valmistunut ja ladattavissa täältä!

Naantalin ja Turun kaupunkien elinkeinokalatalouden nykytila http://dl.dropbox.com/u/11195021/A-osa_nykytilaselvitys.pdf

Esiselvityksen liitteet http://dl.dropbox.com/u/11195021/Nykytila_liitteet.pdf

Naantalin elinkeinokalatalouden kehittämissuunnitelma http://dl.dropbox.com/u/11195021/final%20B_kehittamissuunnitelma.pdf

Airisto-Velkuan kalatalousalue