Luonnonsuojelulain 49§:n mukainen poikkeuslupahakemus / kartta häirintäalue / merimetso

häirintäkartta / kalastusalueella poikkeuslupa merimetsojen häirintään 30.11.2015 asti. ILMOITUKSET ALUEELLA HAVAITUISTA MERIMETSOJEN PESINTÄYRITYKSISTÄ p. 0400-525323.