Lausunnot ja muistutukset

Title File Name Caption Date
Airiston-Velkuan lausunto Naantalin saaristo-ohjelma Airiston-Velkuan-lausunto-Naantalin-saaristo-ohjelma.pdf Naantalin saaristo-ohjelma 12/09 16.2.2014 17:15
Valitus Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksestä: Turun sataman kunnossapitoruoppaus ja ruoppausmassojen läjitys Rajakarin aluelle 4.1.2010 Vaasa-Turun-satama-0110.pdf kunnossapitoruoppaus VAASA 4.1.10 16.2.2014 17:15
Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi laiksi kalastuslain muuttamisesta- valvontajaoston väliraportti KL-VALVONTA-1109.pdf Kalastuslaki valvontajaosto 16.2.2014 17:14
Vepsän saaren jätevedenkäsittely 11.11.2009 Vepsän-jätevedet-1109.doc Vepsän saaren jätevedenkäsittely 16.2.2014 17:13
Varsinais-Suomen maakuntakaava ehdotus kommentit 0409 varsinais-suomen-maakuntakaava-ehdotus-kommentit-0409.pdf Maakuntakaava 16.2.2014 17:13
Muistutus kalataloudellisen tarkkailuohjelman sisällöstä 31.3.2009 tarkkailuohjelma-0309.pdf Kalataloustarkkailu 16.2.2014 17:12
Turun seudun puhdistamo Oy:n Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon kalataloudellisen tarkkailuohjelman hyväksyminen kakolapäätös.pdf Kakolan 16.2.2014 17:11
Ehdotus Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuoteen 2015 03/09 Vesienhoitoalueen-vesienhoitosuunnitelma-0309.pdf Ehdotus vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi 16.2.2014 17:10
Naantalin väylän kalataloudellisen tarkkailun vesikasvillisuus- ja pohjaeläintutkimukset 2006-2007 (yhteenveto), Varsinais-Suomen Vesistösaneeraus Oy, Vahteri, O’Brien, Korpela, Koskinen Naantalin-väylän-kalataloudellisen-tarkkailun-vesikasvillisuus-ja-pohjaeläintutkimukset-2006-2007-yhteenveto-Varsinais-Suomen-Vesistösaneeraus-Oy-Vahteri-OBrien-Korpela-Koskinen.jpg Tarkkailututkimuksia 16.2.2014 17:09
Naantalin väylän ruoppaus- ja läjitystöiden vesistö- ja kalataloustarkkailu 2006-2007, LOPPURAPORTTI (yhteenveto) Lounais-Suomen Vesi- ja ympäristötutkimus Oy, Sari Koivunen Naantalin-väylän-ruoppaus-ja-läjitystöiden-vesistö-ja-kalataloustarkkailu-2006-2007-LOPPURAPORTTI-yhteenveto-Lounais-Suomen-Vesi-ja-ympäristötutkimus-Oy-Sari-Koivunen.jpg Tarkkailututkimuksia 16.2.2014 17:08
Merikaapelin ympäristöselvityksen luonnos 0409 Merikaapelin-ympäristöselvityksen-luonnos-0409.pdf Merikaapelin ympäristöselvityksen luonnos 16.2.2014 17:06
Kunnossapitoruoppaus Turun Satama 0409 Kunnossapitoruoppaus-Turun-Satama-0409.pdf Kunnossapitoruoppaus Turun Satama 0409 16.2.2014 17:05
Vastine Korkein hallinto-oikeus 10.8.2009 VASTINE-neste-oil-0809.pdf Neste Oil YMPÄRISTÖLUPA - Vastaselitys annetun vastineen ja lausunnon johdosta 16.2.2014 17:01
Vastaselitys Vaasan hallinto-oikeus 6.10.2008 Kopio-C-vastaselitys-neste-oil-10-2008.pdf Neste Oil YMPÄRISTÖLUPA - Vastaselitys annetun vastineen ja lausunnon johdosta 16.2.2014 17:01
Kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmat Kalatalousmaksut-TE-keskus-0809.pdf Lausunto kalatalousmaksujen käyttösuunnitelmista 28.8.2009 16.2.2014 16:59