Kysely Airisto-Velkuan kalatalousalueella toimiville vapaa-ajan kalastajille, kalastusoppaille ja ammattikalastajille

Kaikki vastaukset ovat tärkeitä kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelman valmistelussa.

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti.

Vastausaikaa on 12.4.2021 asti!

1. Vastaajan nimi*.

2. Vastaajan osoite.

3. Sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero*.

4. Vastaajan ikä.
< 20 v.21 - 30 v.31 - 40 v.41 - 50 v.51 - 60 v.61 – 70 v.> 71 v.

5. Minuun saa olla yhteydessä, jos käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseksi tarvitaan lisätietoja.
KylläEi

6 .Oletko?
AmmattikalastajaVapaa-ajankalastajaKalastusopasMuu, mikä?

Alueet

7. Millä kalatalousalueen osa-alueella pääasiallisesti kalastat?
123456

8. Mitkä ovat sinulle tärkeimmät kalatalousalueella pyydettävät kalalajit?
KuhaAhvenSiikaHaukiSilakkaNorssiSärki, lahna ja muut särkikalatLohiTaimenMuu, mikä?

9. Millä välineillä kalastat?
VerkkoKatiskaRysäTrooliPitkäsiima ym. koukutVapavälineetMuu, millä?

10. Käyttö- ja hoitosuunnitelman yhtenä ajatuksena on edistää mahdollisuuksien mukaan
kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamista vapaa-ajan ja kaupalliseen kalastukseen sekä
kalastusopastoimintaan. Erillinen lupa kalastonhoitomaksun tarvitaan lisäksi, jos halutaan esim.
kalastaa useammalla vavalla samaan aikaan (siianonginta, ismete, vetouistelu). Olisitko
kiinnostunut kalastamisesta mahdollisilla yhtenäislupa-alueilla?

Kyllä, siianongintaKyllä, ismeteKyllä, vetouisteluKyllä, verkkokalastusEiMuu, mikä?

11. Onko kalatalousalueen kalakannoissa, kalastuksen määrässä ja -menetelmissä tapahtunut
muutoksia viime vuosina?
KylläEi

12. Jos vastasit kyllä edelliseen kysymykseen, kerro millaisia muutoksia on tapahtunut.

13. Tarvitaanko mielestäsi kalatalousalueelle joitain kalastusrajoituksia?
EiKyllä, verkon solmuvälirajoituksiaKyllä, pyydysten määräKyllä, rauhoitusaikojaKyllä, rauhoitusalueitaKyllä, vuorokausikohtainen saaliskiintiö (laji)

Kyllä, laista poikkeavia ala- tai ylämittoja -> Laji:

alamitta cm / ylämitta cm

Muu, mitä?

14. Oletko saanut saaliiksi vieraslajeja? (Linkit kalan tietoihin alapuolella. Avautuvat uuteen välilehteen.)
EiKyllä, hopearuutanaKyllä, mustatäplätokkoKyllä, liejutaskurapuKyllä, aurinkoahvenMuu, mitä?

hopearuutana

mustatäplätokko

liejutaskurapu

aurinkoahven

15. Onko kalatalousalueen vesille tarvetta lisätä kalastuksenvalvontaa
Kyllä, keväälläKyllä, kesälläKyllä, syksylläKyllä talvella (jäältä kalastus)Ei

16. Mihin kalastuksenvalvontaa pitäisi erityisesti suunnata?
Verkkojen, rysien, koukkujen, katiskoiden merkintäAlamittojen noudattaminenLuvattomat seisovat pyydyksetKalastonhoitomaksujen tarkastaminenValistus ja neuvonta

17. Kalatalousalueen tehtäviin kuuluu kalastuksen sekä kalakantojen hoitotoimenpiteiden
seurantatietojen kerääminen. Oletko kiinnostunut saalispäiväkirjan pitämisestä ja aineiston
luovuttamisesta kalatalousalueelle tähän tarkoitukseen?
KylläMahdollisestiEi

18. Liikutko Airisto-Velkuan kalatalousalueen vesillä maalis-toukokuun aikana? Kalatalousalueella
on ELY-keskuksen myöntämä lupa estää merimetsoyhdyskuntien syntyminen osalle alueesta.
Oletko kiinnostunut havainnoimaan ja ilmoittamaan mahdollisista merimetsojen
pesintäyrityksistä?
KylläEi

19. Onko Airisto-Velkuan kalatalousalueen vesialueilla tarvetta kalataloudellisiin tms.
kunnostuksiin?
EiKutupaikkojen kunnostuksetHaukitehtaat eli haukien lisääntymiseen räätälöidyt kosteikotVirtavesikunnostuksetRuovikon niittoMuu, mitä?

20. Olisitko kiinnostunut osallistumaan edellä mainittuihin hoitotoimenpiteisiin?
KylläMahdollisestiEi

21. Sana on vapaa. Omia ajatuksia, mielipiteitä, toivomuksia ja terveisiä!

captcha

Syötä ylläolevat merkit tähän kenttään

Kiitos kaikille vastaajille! Yhteenveto julkaistaan Airisto-Velkuan kalatalousalueen verkkosivuilla
syksyllä 2021.