Käyttö- ja hoitosuunnitelma

 

Kalatalousalueen yleiskokous vahvistaa ehdotuksen käyttö- ja hoitosuunnitelmaksi. Suunnitelmaa laadittaessa on otettava huomioon kalakantojen käytölle ja hoidolle muun lainsäädännön perusteella asetetut vaatimukset, kalavarojen valtakunnalliset hoitosuunnitelmat sekä sellaiset muut kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmat, joiden toteuttamiseen suunnitelmalla voi olla vaikutuksia. ELY-keskus hyväksyy khs:n mikäli se on kalastuslaissa säädettyjen vaatimusten mukainen, on yhteensopiva valtakunnallisesten kalavarojen hoitosuunnitelmien kanssa, yhteensopiva muiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien kanssa sekä on käsitelty alueellisessa kalatalouden yhteistyöryhmässä.  Suunnitelma tulee jättää joulukuun 2020 loppuun mennessä ELY:lle. ELY voi tämän jälkeen palauttaa suunnitelman uudelleen valmisteltavaksi, jos se ei täytyä hyväksymisen edellytyksiä.

 

2016 KHS  Käyttö- ja hoitosuunnitelma hyväksytty kalastusalueen vuosikokouksessa 30.11.2016

liite 9 KHS_liitteet_kaikki

liite 9 liite Merkitse_pyydykset_oikein

Järvet

Airiston-Velkuan kalastusalueen järvet

Joet

Airiston-Velkuan kalastusalueen joet