Istutukset

Ennen istutuksia on varmistettava luvantarve ELY-keskuksen kalatalouspalvelusta. Lomake tästä

Airisto-Velkuan kalatalousalue